Poznaj charakterystykę i problemy ciepłownictwa w Polsce

Sieci ciepłownicze to inaczej instalacja składająca się z rur i kształtek stalowych, izolowanych cieplnie, zabezpieczonych zewnętrznym płaszczem stalowym lub polietylenowym. Podstawowym zadaniem sieci ciepłowniczych jest dostarczenie „ciepła” do odbiorników znajdujących się w budynkach i obiektach użytkowych.

Odbiornikiem ciepła może być zarówno grzejnik, klimakonwektor jak i instalacja ciepłej wody użytkowej. Sieci ciepłownicze zbudowane są z rur i kształtek preizolowanych, służących do przesyłu wody sieciowej (grzewczej) o ciśnieniu rob do 2,5Mpa i temperaturze maksymalnej w zależności od zastosowanej izolacji 144stC– 165stC.

Wysokiej jakości instalacje preizolowane

Instalacje ciepłownicze preizolowane, stosowane najczęściej w rozbudowach istniejących sieci to tzw. zespół rurowy, czyli rura w rurze, stanowiąca konstrukcję zespoloną wraz z izolacją cieplną wypełniającą przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a płaszczem zewnętrznym. Izolację stanowi sztywna pianka poliuretanowa „PUR” barwy żółtej. Dla zwiększenia przyczepności pianki PUR, stalowe rury przewodowe poddaje się procesowi śrutowania a zewnętrzny płaszcz ochronny od strony wewnętrznej aktywuje się metodą elektrokoronowania. Takie zabiegi zapewniają trwałość połączeń i stabilność zespołu oraz utrzymują standardy izolacji termicznej.

Proces izolacji pianką PUR odbywa się metodą wtryskiwania i spieniania elementów składowych pianki PUR. Instalacje preizolowane jak wspomniano powyżej, składają się z rur stalowych czarnych lub ocynkowanych oraz płaszcza zewnętrznego (rury polietylenowej PE-HD lub stalowego płaszcza typu Spiro). W zależności od przeznaczenia stosuje się rury ze szwem oraz bez szwu. Do przesyłu czynnika grzewczego stosuje się rury stalowe czarne ze szwem lub bez w zakresie średnic DN20 – 1200. W instalacjach przesyłowych wody użytkowej, a także w rejonach, w których woda wodociągowa cechuje się silnym oddziaływaniem korozyjnym stosuje się rury preizolowane z rurą przewodową ocynkowaną w zakresie średnic DN 20 – 200.

Standardowo rury produkowane są w odcinkach 6, 12, 16m (dla rur stalowych czarnych) oraz 6m (dla rur ocynkowanych). W skład instalacji sieci ciepłowniczych wchodzi szereg elementów dodatkowych jak armatura preizolowana w tym zawory, kurki, oraz instalacja sygnalizacyjna do wykrycia nieszczelności układu. Instalacja lokalizuje zarówno nieszczelność rury głównej przewodowej jak i rury osłonowej.

istanacje ciepłownicze

Metody wykrywania usterki w instalacjach sieci ciepłowniczych

Wyróżnia się dwie podstawowe metody wykrywania usterki; metoda impulsowa lub metoda rezystancyjna. Przy produkcji trójników preizolowanych używa się trójników ze stali kutej, trójników z wyciąganą szyjką, a także trójników wzmocnionych dodatkową nakładką, przez co zwiększa się grubość ścianki kształtki. Elementem niezbędnym w każdej sieci ciepłowniczej są kompensatory.

Kompensator preizolowany zbudowany jest w takiej samej technologii jak rura.  Zarówno rury jak i armatura dostępna jest w trzech wersjach grubościach izolacji (standard, izolacją-plus oraz plus-plus). Poszczególne elementy, łączy się metodą spawania. W tym celu końcówki rur już na etapie prefabrykacji poddane są odpowiedniemu przygotowaniu krawędzi poprzez „ukosowanie”. Po zespoleniu rur lub innych komponentów sieci, miejsce spawania zostaje odpowiednio oczyszczone i zabezpieczone przed korozją. Następnie nasuwany, jest element złącza, który stanowi tuleja PE-HD z uszczelnieniem w postaci taśmy lub opaski termokurczliwej.

W systemach rur preizolowanych z płaszczem osłonowym typu „Spiro” stosuje się odpowiednio nasuwki z blachy stalowej, ocynkowanej zewnętrznie i uszczelnionej taśmą lub opaską termokurczliwą. Całość wypełnia się dwuskładnikową masą płynną, która w wyniku połączenia dwóch składników A+B wypienia się, wypełniając przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a obudową zewnętrzną. W skład mufy wchodzą takie elementy jak Pianka PUR A(Poliol)+ B(Izocjanin), opaska termokurczliwa, korek odpowietrzający, korek wgrzewany.

Montaż komponentów preizolowanych wykonuje się w warunkach dodatniej temperatury zewnętrznej.  Rurociągi układa się bezpośrednio w wykopach ziemnych, zgodnie z wymaganiami określonymi m/in; w PN-EN 489:2009, 253:2009, 448:2009, 488:2005

Rury preizolowane warte polecenia!

W powyższym opisie sieci ciepłowniczych oparto się na produktach firmy ZPU Jońca sp. z o.o.. Proterm Bydgoszcz jako autoryzowany dystrybutor wyrobów preizolowanych firmy ZPU Kazimierz Jońca Sp. z o.o. oferuje pełen asortyment rur i kształtek preizolowanych. Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty.