3 października, 2022

wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron