8 lutego, 2023

wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron