28 października, 2021

wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron