6 października, 2022

wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron